Slakteriet med kvalitét framför kvantitet!

Nu ligger dokument skinn & styckning uppe
under Dokument i menyn!
Välkomna med er anmälan!

Slaktdagar:
Måndag
Torsdag
Det går bra att lämna sina djur kvällen innan om det skulle önskas.