SLAKT
Djuren lämnas på kvällen före den aktuella slaktdagen se tider på förstasidan! Alternativt på morgonen mellan 06.30-07.00. När du lämnar dina djur ska du ha med dig Leveranssedel för slakt som finns att skriva ut under fliken dokument. Det är viktigt att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Först fyller du i namn, adress, mail,
DITT SE-nummer,organisationsnummer (som är kopplat till SE-numret, samt bankgiro eller kontonummer (gäller ej vid återtag).
Sedan ska du fylla i djurslag, SE-nummer för djuret (alltså det nummer som djuret är märkt med), antal, och om du vill ha återtag på skinn/kött samt valt styckningsalternativ.

Du ska också ha med dig ett transportdokument, samt leveranssedel för skinn om de ska skickas för beredning som också finns under fliken dokument.

Alla djur ska vara korrekt märkta vid leverans. Djur som ej önskas återtag av skinn ska vara märkta i minst ett öra. Omärkta djur kan ej tas emot. För skinnåtertag se information nedan gällande märkning för skinnåtertag.

Det är viktigt för oss att kunna upprätthålla en god hygien vid slakt, därför är det viktigt att lammen är rena samt ej har lång tovig ullfäll. Djur som är smutsiga belastas med hygienavdrag 60 kr/djur.

ÅTERTAG KÖTT
Generellt gäller att, saktas dina djur på måndagen hämtar du köttet på fredagen samma vecka. Slaktas djuren på torsdagen hämtas köttet på tisddag/onsdag veckan efter.

SÄLJA DJUR
När du säljer dina djur till oss gäller betalning efter scans notering. Detta gäller alltid om inte annat är överenskommet. Väg och känn gärna på dina djur innan slakt för att få en bättre uppfattning om de är slaktmogna eller inte.
Betalning sker inom 30 dagar efter aktuellt slaktdatum. Dubbelkolla att rätt bankgironummer alt. kontommer är korrekt och är ifyllt på leveranssedeln för att vi ska kunna garantera aktuell betalningstid. 

ÅTERTAG SKINN
För att förbättra och skapa en trygghet både för oss och er med återtagsskinnen har vi ändrat en del på hanteringsprocessen för skinnen.

Skinnåtertag ska märkas med ett rött återtagsmärke i SAMMA öra som ordinarie märkning. Beställning av dessa görs hos stallmästaren. Är djuren märkta med Combi mini eller Combi små så räcker det med märkning i ett öra. Är djuren märkta med Combi rund, horten eller micromärken skall djuren vara märkta i båda öronen.  Anledningen är att ett märke följer slaktkroppen och ett märke följer med skinnet för att vi ska kunna säkerställa att du får rätt skinn tillbaka. För inköpta djur gäller combi signal vit med ditt SE nummer som ska märkas tillsammans med det röda återtagsmärket.
En leveranssedel för skinnen ska alltid förlja med vid leverans. Korrekt ifylld.
Endast skinn som är korrekt märkta för återtag och med en korrekt ifylld följededel kommer att hanteras som återtag. Är djuren inte korrekt märkta kan man komma och hämta skinnen själv dagen efter slakt. De saltas inte. Detta gäller både för dem skinn som ska skickas av slakteriet och de skinn som bara ska saltas.
Skinnen skickas senast tre veckor efter slakt. När skinnen är skickade får ni en leveransbekräftelse att skinnen är skickade härifrån och ev. anmärkningar.
Ring gärna och fråga om något är oklart!