Att tänka på innan du lämnar till slakt 
 

  • ​​​​Korrekt ifylld leveranssedel med namn, hela adressen, peronnummer eller organisationsnummer som är kopplat till ditt SE nummer, telefonnummer och vid försäljning kontonummer eller bg. 
  • Tänk på att få med korrekt SE nummer för djuren, vid ex inköpta djur.
  • Transportdokument för får och lamm
  • Leveranssedel för skinn vid skinnåtertag
  • Vid skinnåtertag:                                                                                           Djuren ska ha en röd bricka för skinnåtertag. Dessa brickor beställs hos stallmästaren. OBS! Dem går ej att beställa via nätet utan man måste ringa och beställa dessa brickor.                                                                                                                                          Har du inköpta djur med annat SE nummer än ditt eget måste ditt SE nummer stå på den röda brickan. Annars finns risk att skinnen kommer fel.                                                                                                                                                                                                Leveranssedel för skinn finns under fliken dokument. Glöm ej att skriva leveransdatum och SE nummer på skinnleveranssedeln!