Lämning av djur
Djuren kan lämnas på morgonen alternativt på kvällen innan den aktuella slaktdagen. Djuren står på halmbädd och använder oss av ett gridsystem så att alla besättningar får stå i egen box. Detta för att det ska vara lungt i slaktstallet samt att djuren ska känna sig trygga. Ibland behöver vi även dela av baggar från tackorna.
Djuren kommer alltid att få tillgång till mat och vatten i sina boxar oavsett om du lämnar på dagen eller kvällen innan.  

Slakt
Den levande djurhanteringen är för oss det allra viktigaste eftersom djuren förtjänar att få ett lungt och bra avslut. Vi tycker också att det är viktigt att djuren och dess produkter tas väl om hand även efter avlivning då detta enligt oss är att visa respekt mot djuren och vad de ger oss. Kvaliteten ska hållas i hela kedjan från uppfödning till färdig produkt. Djuren hanteras på bästa sätt och i möjligaste mån ska djurens naturliga beteenden bejakas. Avlivning sker på ett korrekt och proffesionellt sätt av godkänd utbildad personal med erfarenhet. Vi tar god tid på oss vid slakten för att varje djur ska bli slaktat på ett proffessionellt sätt. Vi kommer att ta stor hänsyn till skinnen, så att du som kund slipper onödiga inkomstbortfall.

Styckning
Djuren styckas efter dina önskemål. Vi har några olika styckningalternativ att välja på, se dessa under fliken "dokument".
Har du andra önskemål, kontakta oss för prisinformation.