Priser ex moms 2023

LAMM Pris/st
Slakt lamm 395
Bse 25
Nattbox 35
Återtag lammskinn hämtas/saltas/skickas 50/100/200
Finstyckning 195
Finstyckning plus 285
Grillstyckning  300
Gourmetstyckning 385
Detaljstyckning 395
Vakumpaketering 230
Märkning 85
Lamm över 28kg debiteras som får
Får Pris/st
Slakt Får t o m 28 kg 420
Slakt Får 28kg-40kg 470
Slakt Får 40kg - 520
Bse 25
Nattbox 35
Återtag fårskinn hämtas/saltas/skickas 100/150/250
Finstyckning 245
Finstyckning plus 335
Grillstyckning 350
Gourmetstyckning 435
Detaljstyckning 445
Färsstyckning + ädla detaljer 445
Vakumpaketering 280
Märkning  105
Styckning får 28kg-40kg/40kg- +50/100
Styckning Nöt pris/kg 8 kr
Vakumpaketering, märkning med färs 2,5kg 7
Vakumpaketering, märkning med färs ca 700g 10
GRIS pris/kg
Slakt Gris 9
Srm 1,79
Nattbox pris/st 45
Trikinprovtagning pris/st 155
Finstyckning 8
Grillstyckning 8
Detaljstyckning 10
Vakumpaketering 8
Märkning  2
Struts pris/st
Slakt, styckning, paketering 2600
Småvilt (rådjur, mufflon, 
Slakt 365
Styckning 365
Vakumpaketering 230
Märkning
Vilt (Älg, kron, vildsvin, dov)
Slakt  8
Styckning
Vakumpaketering
Märkning
Övrigt


 

Övrigt

Delning50 kr
Nattbox25kr/djur
SpecialRing